Deklaracja udziału w zajęciach

Klauzula informacyjna RODO – dane osobowe.
Informujemy, że: Administratorem danych osobowych jest firma Mario Bambini Sport Mariusz Maławy z siedzibą w Ćwiklicach, ul. Orzechowa 22.
Kontakt – tel: 501 525 290, e-mail: mario@bambinisport.pl. Kontakt do Inspektora ochrony danych drogą mailową na adres: mariowf@interia.pl.
Celem zbierania danych jest udział w zajęciach Bambini Sport. Podstawa prawna przetwarzania danych to art.6 ust.1 lit. a RODO.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne celem wzięcia udziału w zajęciach Bambini Sport. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział w zajęciach. Pani/Pana dane identyfikacyjne oraz wizerunek będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim wyłącznie w zakresie niezbędnym w celu właściwej organizacji, zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom zajęć oraz w celu udokumentowania przebiegu zajęć (zdjęcia, filmy). Odbiorcami danych mogą być również instytucje upoważnione z mocy prawa. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe identyfikacyjne (imię i nazwisko, rok urodzenia) będą przetwarzane przez okres 5 lat, natomiast wizerunek przez okres funkcjonowania strony internetowej administratora.

Poniżej są dwa pliki w formacie PDF z deklaracją chęci udziału dziecka w zajęciach. Jeden wypełniony egzemplarz proszę dostarczyć prowadzącemu zajęcia. Druki deklaracji będą również dostępne na zajęciach.

druk-deklaracji-strona-1

druk-deklaracji-strona-2

 

logo4-1